PROJEKTY
Knihovna a infocentrum, Mimoň
Místo:Mimoň
Stupeň:Studie
Investor:Město Mimoň
Team:StockWerk

Kompletní studie (pdf, 35 stran, 45 mb) je ke stažení zde:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZxCdFXZA2s99pnMLyjhVLM6GvGtuzib9g4X

Stavba je situována do místa historické radnice s loubím, která tvořila dominantu této strany náměstí a mírně předstupovala před ostatní domy. Nová stavba je navržena do dvou objektů, propojených v patře. Každý objekt má přízemí a patro. Mezi objekty je průchod do klidové části, která navazuje na městskou zeleň a společně vytváří park a prostor pro relax, který nekonkuruje náměstí.

Vhodným využitím a doplněním terénu je plocha pohodlně po vrstevnici propojena s Kottovou uličkou a vymezuje část venkovního prostoru sloužící knihovně k odpočinku nebo kulturním akcím a výstavám. Poloha stavby vůči okolí je řešena tak, aby neznehodnocovala, nebo neznemožňovala údržbu dalších městských pozemků. Okolní pozemky jsou tedy upravené pro pobyt návštěvníků a přístupné pro údržbu. Zároveň stavba je navržena mimo ochranné pásmo trafostanice.

Průčelí levé části je mírně natočeno a je kolmé na propojení dominant - Mariánský sloup a Ralsko. Natočení způsobuje odsazení od nyní rušné komunikace a vytváří širší pobytový prostor před veřejnou stavbou, zároveň navazuje na uliční čáru domů v ulici Mírové. Odkaz na podloubí dřívější radnice tvoří zastřešení proti slunci a dešti. Stavba a navazující úpravy okolí jsou navrženy tak, aby fungovaly samostatně a zároveň, aby nezamezovaly další rozvoj a dostavbu náměstí, např. potřebným polyfunkčním objektem, domem služeb atp., které město potřebuje. Rozvoj je možný bez narušení vložených investic do realizace knihovny a úpravy jejího okolí. Stavba svým měřítkem navazuje na zástavbu náměstí, není ani příliš malá, ani příliš velká. Mírné dominantní zdůraznění je řešeno natočením budov vůči sobě, tohoto kompozičního prvku bylo používáno již v baroku.

Přízemí stavby slouží jako infocentrum, dále obsahuje přednáškový sál a variabilní komerční prostor např. pro kavárnu. V patře zpřístupněným výtahem se nachází knihovna. Obě části jsou propojeny spojovacím krčkem. Opticky oddělené jsou oddělení pro dospělé a pro děti. Dětské oddělení má svůj dětský koutek i čítárnu pro mládež. V oddělení pro dospělé nechybí čítárna časopisů. Z patra je možné vyjít přímo do zeleně, do venkovní čítárny. V přízemí navazuje formální část knihovní zahrady určená pro kulturní akce a výstavy. Stavba je koncipována i v kontextu energetické úspory, jsou minimalizovány solární zisky, které stavbu přehřívají. Prosklené plochy jsou situovány zejména na sever a do zeleně, protože pro prostory pro čtení není vhodné přímé světlo, které čtenáře oslňuje.

Knihovna a infocentrum Mimoň, vizualizace
Knihovna a infocentrum Mimoň, situace
Knihovna a infocentrum Mimoň
Oprava bytového domu, Vlašská
Místo:Praha 1 - Malá Strana
Stupeň:DSP, IČ, DPS, 2021 kolaudace
Investor:soukromý investor

Komplexní oprava, v jádru renesančního, domu pod Pražským hradem, který je nemovitou kulturní památkou.

atrium se skleným zastřešením
atrium
Opravy fasád rozdělovských věžáků v Kladně
Místo:Kladno
Stupeň:DOS
Investor:město Kladno
Team:Terrigena Art s.r.o., Stockwerk s.r.o.

Málokdy jsme v pozici subdodavatele, a ještě méně často jako subdodavatel pro restaurátory. A proto pro nás byla tahle spolupráce obohacující a přínosná. Za přizvání k projektu moc děkujeme restaurátorům z Terrigena Art s.r.o.

Kladenské věžáky jsou specifické, komplikované téma – obnova fasád ještě o to víc. Jedná se o poměrně novou památku, a přesto výroba povrchových úprav a materiálů, které jsou v časovém průřezu dějin relativně nové, je dnes již skoro zapomenuta. Už samotná příprava projektu si proto vyžaduje speciální péči.

Práce budou rozděleny do 5 etap se začátkem prací v roce 2024. Jednotlivé etapy jsou následně naplánovány na další roky – tj. 2025, 2026, 2027 a 2028. Jedná se celkem o 6 věžáků. Jako první se bude opravovat ten v nejhorším stavu. Na základě stavebně technického průzkumu byly určeny problematická místa a poruchy a byla vypracovaná dokumentace, která bude sloužit jako ,,vzorová kuchařka“ pro všechny Rozdělovské věžáky.

Velké památky jsou často zobrazovány v menších modelech, ale ne všechny památky jsou zobrazeny v modelech z Lega. To jen podtrhuje zájem o kladenské věžáky.

Oprava střechy a statické zajištění krovu kostelu v Skocích
Místo:Skoky u Žlutic
Stupeň:Studie, DSP
Investor:Kanonie premonstrátů Teplá
Team:Stockwerk s.r.o., Statika AT s.r.o.

Barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie vystavěn v letech 1736-1738 na místě původní kaple je jednolodní s dvouvěžovým průčelím a pravoúhlým presbytářem, který obklopují dvě menší saktritstie. Stavební úpravy kolem roku 1903 daly kostelu novou, nižší, mansardovou střechu, přesunuly sankturník nad loď kostela a upravily vzhled bání. Původně vyhledávané poutní místo během let po reformách Josefa II. zpustlo, život v obci Skoky zanikl zcela. V letech 1990-2006 docházelo k systematickému vykrádání kostela, množství exteiérového oplechování se stalo terčem hledačů kovů, vlivem těchto okolností je dnes kostel ve zchátralém stavu. V blíže nespecifikované době došlo ke zřícení přemístěného sanktusníku, poruchy v krovu napovídají, že otvor po něm zůstal nějakou dobu nezakrytý. V roce 2008 proběhla oprava části bání na věžích, zbytek kostela je léta bez oprav.

Projekt je zaměřen na obnovu střechy kostela, jeho statické zajištění a s tím spojené práce. Budou obnoveny vrchní části bání a sanktusník. Vzhledem k nepříznivému stavu krovové konstrukce je navržena její oprava a doplnění. Návrh se v detailu navrací k podobě z přestavby kostela z roku 1903. Podkladem pro tuhle akci byli archivní plány, fotografie, pohlednice.

Celý projekt probíhal v úzké spolupráci se statiky ze Statika AT s.r.o.

Oprava bytového domu, Pivovarská
Místo:Praha 5
Stupeň:DSP, IČ, AD, realizace 2020
Investor:soukromý investor

Smíchovský pavlačový činžák prošel komplexní rekonstrukcí a my jsme byli u toho, od projektu až po kolaudaci. Spojení historické a moderní architektury v rámci pražské památkové zóny se vydařilo a nájemní dům opět ožívá.

Za krásné fotky děkujeme https://www.janstojaspal.com/.

Pivovarská 3, fasáda domu
Pivovarská 3, dvorní fasáda domu
Pivovarská 3, dvorní fasáda domu
Pivovarská 3, dvorní fasáda domu
Pivovarská 3, interiér
Pivovarská 3, interiér
Pivovarská 3, interiér
Pivovarská 3, interiér
Pivovarská 3, interiér
Stavební úpravy měšťanského domu, Karmelitská
Místo:Praha 1 - Malá Strana
Stupeň:S, DSP, DPS
Investor:soukromá osoba

Návrh stavebních úprav měšťanského domu na Malé Straně řeší revitalizaci bytových pater. Nemovitá kulturní památka, která byla v průběhu staletí přestavována, v sobě skrývá spoustu zajímavých stavebních konstrukcí a prostor, které je nezbytné respektovat a podpořit v celkové koncepci opravy.

Úpravy bytového domu
Úpravy bytového domu
Úpravy bytového domu
Úpravy bytového domu
Úpravy bytového domu
Úpravy bytového domu
Opravy domů, Vodičkova
Místo:Praha 1 - Nové Město
Stupeň:
Investor:soukromá osoba

Řadu let se projekčně staráme o dva domy ve Vodičkově ulici od záměru po realizaci, a to vždy, když je potřeba. Opravit byt, vybrat svítidla, navrhnout repliky historických dveří, opravit střechu, atp. Poslední největší stavební realizací byla komplexní oprava pavlačí a dvorních fasád (vyjma přízemí, to bude provedeno v další etapě).

Obnova komplexu Kaple Božího hrobu, Mimoň
Místo:Mimoň
Stupeň:2023 DSP
Investor:Město Mimoň
Team:StockWerk s.r.o.

Barokní areál Kaple Božího hrobu postavený v letech 1665 až 1667 je kulturní památkou s významem přesahujícím hranice užšího regionu. Navrhované opravy mají převážně charakter restaurátorských prací vyplývajících z provedených průzkumů a záměrů. Na základě dochovaných fragmentů a historické ikonografie jsme předběžně stanovili barevnost, která bude opět vizuálně sjednocovat areál s přilehlým a již opraveným špitálem.

Oprava vily, Horní Počernice
Místo:Praha - Horní Počernice
Stupeň:studie, DPS - 2021, příprava realizace - 2022
Investor:soukromý investor

Komplexní oprava historické vily, kterou si pro sebe nechal vystavět starosta Horních Počernic ve 30. letech 20. století. Návrh podtrhuje a doplňuje zajímavou stavbu, používá výhradně tradiční materiály a postupy. Soliterní stavba bude doplněna o zahradní objekty a komponovanou zahradu.

Vila Horní Počernice
Vila Horní Počernice
Vila Horní Počernice
Oprava a půdní vestavba bytového domu, Valeč
Místo:Valeč
Stupeň:S, DSP, DPS, IČ
Investor:Obec Valeč

Komplexní oprava bytového domu a doplnění půdní vestavby. Historická stavba v Městské památkové zóně Valeč bývala dříve pekárnou bratří Grimmů. Návrh řeší modernizaci stávajících bytů, navrácení vstupu do uliční fasády a doplnění vstupní haly, opravu fasád. Úprava dvora a adaptace dřívějšího hospodářského zázemí na skladovací a společné prostory je určena pro zvýšení komfortu nájemníků domu.

Valeč navrhovaný pohled
Valeč navrhovaný pohled
Valeč
Valeč
Valeč
Oprava a adaptace oranžerie, Letohrad
Místo:Letohrad
Stupeň:úprava studie, DPS - 2019, AD, realizace 2023
Investor:Město Letohrad
Team:Památka roku 2023, 3. místo, Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska

Oranžérie v zámeckých parcích byly stavěny pro přezimování rostlin. Jednalo se o specifické stavby s důmyslným konstrukčním řešením a technickým zařízením, které zabezpečovalo vhodné vnitřní klima subtropickým taxonům, které zde byly v chladných měsících deponovány, zatímco v letních měsících doplňovaly venkovní prostory. Konstrukce a orientace oranžérií maximálně využívaly přirozených zákonitostí pro regulaci teploty a vlhkosti, které jsou pro skladování rostlin zásadní. Prosklená jižní fasáda pro maximální solární zisky, zároveň její stínění, aby nedocházelo k přehřívání a těžké akumulační stěny byly doplněny systémem provětrání, vytápění a chlazení.

Nastavení vnitřního klimatu úzce souviselo s umem a zkušenostmi zahradníků, kteří ovládali chod a údržbu tak, aby dosáhli vhodného klimatu pro deponované rostliny. Systémy pro vytápění a větrání se často vylepšovaly a přebudovávaly.

Letohradská oranžérie však nebyla využívána po celou dobu své existence pouze k účelu, pro který byla vybudována, naopak byla dějištěm různých aktivit s potřebou stavebních úprav, které se propsaly do jejího vzhledu.

Původně jasně symetrická stavba na obdélném půdorysu s dvojicí segmentových rizalitů a sedlovou střechou, během let postupně přicházela o své architektonické dominanty a prvky. Nahrazení sedlové střechy za pultovou ovlivnilo i podobu oken, členění fasád. Odstraněním rizalitů se ztratilo vertikální vyvážení hmoty i jasné vymezení hlavního vstupu. V neposlední řadě došlo i k odstranění některých dalších autentických řemeslných i technických prvků.

Z tohoto úvodu by se mohlo zdát, že jsme se ocitli před holou, památkově bezcennou, zničenou stavbou. Není tomu tak. Stavba, ačkoliv prošla zásadními stavebními úpravami, stále skýtá řadu pozoruhodných prvků dokládajících její exklusivitu a památkovou hodnotu.

Město Letohrad se rozhodlo navázat na historickou tradici a pokračovat ve využívání památky pro účely spojené s rostlinami, nikoliv však pouze pro jejich sezónní skladování. Cílem bylo adaptovat a zpřístupnit prostory oranžérie se zajímavou expozicí flóry a fauny návštěvníkovi celoročně.

Měli jsme před sebou úkol v podobě zabezpečení celoročního specifického provozu, zachování a ve vhodné míře prezentování autentických prvků a zakomponování již hotových konstrukčních celků, jako byla nedávno opravená plochá střecha.

Pro návrh bylo zásadní navrácení symetrie a zachování hlavních kompozičních os ve vnějším vzhledu, i vnitřním uspořádání. Na základě analogie jiných oranžérií bylo přistoupeno k vytvoření předsazeného vstupního rizalitu, který typologicky navazuje na oblouková okna bočních fasád. Severní fasádě byla dodána symetrie a rytmus kultivací a uspořádáním okenních otvorů.

Jižní exponovaná fasáda získala zpět maximální možnou míru prosklení pomocí ocelových výplní se subtilními rámy a členěním. Větrání je umožněno ven výklopnými okny, jak je pro oranžerie obvyklé. Kamenný parapet navazuje na fragment parapetního kamene ze starší vývojové fáze objektu. Pískovec místní provenience byl pečlivě vzorkován, aby strukturou a barevností co nejlépe odpovídal dochovanému. Pod parapetem je zdivo z pískovcových bloků, které bylo opraveno a z důvodu ochrany a sjednocení fasády omítnuto, jako tomu bylo historicky. Naprosto nezbytnou součástí jižní fasády oranžérií je stínění. Za dřevěným bedněním v nadpraží oken jsou zabudovány kastlíky s dřevěnými žaluziemi.

Podařilo se obnovit okenní otvory v západní fasádě včetně profilace ostění, opravy a doplnění štukových strukturovaných šambrán. Kamenný portál s částmi kovaných dveřních závěsů, který připomíná starší vedlejší vstup, je zakonzervován a prezentován před novodobou okenní výplní. Samozřejmostí je maximální zachování a doplnění povrchových úprav vápenných omítek.

Vnitřní uspořádání oranžérií bylo zpravidla bez členění, k čemuž jsme se chtěli přiblížit. Z důvodu využití části prostoru pro faunu a části pro flóru, které jsou z hlediska potřeb vnitřního prostředí různé, je prostor rozdělen do třech sekcí. Na vstupní část volně navazuje expozice flóry, prosklenou stěnou je oddělena expozice fauny, která představuje imitaci australské stepy. Stávající novodobý přístavek v severozápadní části objektu je využit pro technické zázemí, které pro dané provozy není svými prostorovými nároky nezanedbatelné. V půdorysné stopě vyústění původního schodiště, jehož torzo je dochováno v 1.PP, je umístěn sklad, aby bylo možné schodiště později obnovit.

Pro udržení stabilního rozmezí teplot, vlhkosti a světla potřebných pro prosperitu rostlin a ptactva je využíváno tradičních i současných technologií, které zajišťují technické parametry v patřičných hodnotách.

Z historicky používaných principů je zopakována regulace teploty během letních měsíců pomocí přirozené ventilace výklopnými okny a nasávacími otvory, vyústěnými nad terénem na severní fasádě objektu, kde přisávají chladný vzduch a podporují komínový efekt. Venkovní žaluzie snižují teplotu v létě a v zimě omezují únik tepla. Vytápění oranžérie zde dle archivní dokumentace zajišťoval systém topných kanálů. Po rozkrytí betonových podlah během realizace, se ukázalo, že i přes veškeré stavební úpravy stavby, se ve velké míře otopný systém zachoval. Topné kanály z cihelných tvarovek jsou zakonzervovány a jejich trasa je využita pro současnou teplovodní otopnou soustavu s topnými registry. Technický prvek je nadále využíván pro svůj původní účel, kterým je rozvod tepla. Pod perforovanými litinovými dekly je možné vidět historickou a současnou podobu vytápění na jednom místě. Během realizace byla prokázána existence zdvojených stěn. Za cihelnou předstěnou před nosnou zdí, je zakonzervován systém stěnových otopných kanálů, který dále napomáhá tepelné izolaci a akumulaci stavby, které ovlivňují přirozenou regulaci teploty interiéru.

Konverze letohradské oranžérie pro celoroční expozici fauny a flóry citlivě zachovává hodnoty technické památky a doplňuje je neinvazivními současnými konstrukcemi a zařízením, které jsou pro chod provozu nezbytné. Zároveň si neškodí a nekonkurují a naopak vytvářejí funkční celek, který památku zpřístupňuje veřejnosti.

Statické zajištění, odvlhčení a odvodnění zámku, Štědrá
Místo:Štědrá
Stupeň:DSP, DPS - 2022 - probíhá realizace
Investor:Obec Štědrá
Studie využití zámeckého pivovaru, Kynžvart
Místo:Kynžvart
Stupeň:studie, 2018
Investor:Národní památkový ústav

Areál národní kulturní památky zámku Kynžvart čítá řadu objektů. Jedním z nich je i v jádru renesanční pivovar, empírově přestavěný dle plánů vídeňského architekta Pietra Nobileho, který byl autorem m. j. dnes zbořeného východního křídla Staroměstské radnice. Naším úkolem ve studii bylo tuto stavbu citlivě adaptovat pro multifunkční využití.

Adaptace polyfunkčního domu, Pelhřimov
Místo:Pelhřimov
Stupeň:S, DSP, IČ - 2022, probíhá realizace
Investor:soukromý investor

Právě probíhá realizace bytů a půdní vestavby v historickém objektu na hranici Městské památkové zóny Pelhřimov. Uliční fasáda na pomezí moderny a geometrické secese zůstává beze změny. Dvorní část bude doplněna o pásový vikýř a přístavbu v současném detailu.

Revitalizace měšťanského domu, Roudnice nad Labem
Místo:Roudnice nad Labem
Stupeň:S, DSP, IČ
Investor:Soukromý investor

Zpracovávali jsm Kulturní památka bude mít nadále charakter tradičního měšťanského domu, tedy bydlení majitele, obchodní a komerční část v přízemí a nově půdní vestavbu.

Barokní dům byl vystavěn v 17. století. V 19. století prošla uliční fasáfa raně secesní úpravou. Aktuálně je objekt nemovitou kulturní památkou v historickém jádru Roudnice nad Labem.

Jedná se o dvoupatrový dům s podzemním podlažím a podkrovím. Hlavní hmota domu je zastřešena valbovou střechou s klasicistním krovem, který je doplněn o dvojici novodobějších sedel, která zbraňovala zatékání do úžlabí mezi objekty.

Ve studii jsme navrhli v přízemí v návaznosti na náměstí prostor pro obchod, který přes část se zázemím navazuje na multifunkční prostor v zadní části objektu. Prostor je o úroveň níž, přičemž je zastřešen ocelo-skleněnou střechou. Ta bude nahrazovat stávající polykarbonátové zastřešení. Pultová střecha věže s točitým schodištěm na terasu zahrady bude nahrazena sedlovou střechou.

Prostor ve 2. NP zůstává neměněn, půdní prostory hlavní budovy budou adaptovány na ateliér.

A víte, kde je nejlepší místo pro umístění pracovny? Přece do věže, a s otevřením do krovu! To půjde práce hned od ruky.

Fotografie ukazují současný stav a 3D model návrhu krovu. My pilně pracujeme, abychom Vám mohli co nejdřív ukázat výsledek, na který se zatím můžete určitě těšit.

Oprava venkovské usedlosti, Jedlí
Místo:Jedlí
Stupeň:PPP, S, DSP, IČ, 2021
Investor:soukromý investor
Team:Barbora Drozdová

Rodině majitelů patří tato usedlost již po několik generací. Naším úkolem bylo připravit projekt pro komplexní citlivou opravu se zachováním historických hodnot kulturní památky. V novější části jsme doplnili zázemí pro uměleckou dílnu.

Adaptace venkovské usedlosti, Domaslav
Místo:Domaslav
Stupeň:studie, DSP, 2018, v realizaci
Investor:soukromá osoba

Venkovská usedlost se vším, co k usedlosti patří, stodola, kolna, chlévy, sklepy a dům. Návrh adaptuje hospodářské zázemí pro potřeby bydlení rodiny při zachování historické podstaty stavení.

Oprava rodinného domu
Oprava rodinného domu
Oprava rodinného domu
Oprava rodinného domu
Oprava rodinného domu
Oprava krovu a statické zajištění rychty, Komárov
Místo:Komárov
Stupeň:PPP, DSP, IČ, 2021
Investor:soukromá osoba

Nejstarší zapsaná kulturní památka venkovské architektury v ČR potřebuje novou střechu a celkový koncept statického zajištění. To jsme navrhli v dokumentaci pro stavební povolení ve spolupráci se zkušenými kolegy - stavebním historikem, technikem a statiky.

Komárov
Komunitní centrum, Krompach
Místo:Krompach
Stupeň:Studie
Investor:Město Krompach
Team:spolupráce Klára Regnerová

Komunitní centrum v CHKO Lužické hory je multifunkční prostor určený pro muzeum, společenský sál, učebnu jazyků, kanceláře a zázemí pro venkovní akce. Místo vymezené pro novostavbu navazuje na městské jádro. Navržený objekt tvoří dvě křídla se sedlovou střechou, které se protínají a vytvářejí tak otevřený dvůr pro setkávání, hry i sportovní aktivity. Kompozičně objekt vhodně doplňuje centrum města a zároveň dotváří zástavbu při ulici, kde je situován hlavní vstup. Další vstupy navazují na dvůr a přilehlý parčík. Vnitřní prostory jsou koncipovány do oddělitelných celků s ohledem na rozdílné režimy jejich fungování. Centrum je navrženo v souladu s místní tradiční architekturou s moderním detailem a se zřetelem na efektivní energetické hospodaření a co nejvyšší kvalitu vnitřního prostředí. Předlohou, ze které stavba analogicky vychází, je lokálně tradiční podstávkový dům s předsazenou sloupovou konstrukcí přízemí, která umožňuje různé ztvárnění výplně. V návrhu jsou dřevěné sloupy vyplněny přizdívkou z lokálního pískovce. Prosklené plochy jsou stíněny dřevěnými prvky vycházejícími z geometrického členění štítů krompašských domů. Zpevněné plochy jsou tvořeny zde tradiční čedičovou dlažbou.

Komunitní centrum Krompach
Obnova hřbitova, Jesenice
Místo:Jesenice, okres Praha-západ
Stupeň:2015 STS - DPS, realizace 2016, AD
Investor:Město Jesenice
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno, Tomáš Petr

Architektonické řešení stavebních úprav respektuje hodnoty stávajícího hřbitova. V navržené kompozici byla ponechána a využita kvalitně rostlá bříza, poslední dominantní strom hřbitova. Rozptylová loučka je situována kolmo na svah s výhledem do ozeleněné terénní modelace. Hlavní kompoziční osu uzavírá světlý kříž se sousední pamětní deskou. Východní sekci hřbitovní plochy uzavírá kolumbárium půdorysu L, které je protiváhou rozložité břízy. Mezi bloky kolumbária je mezera směrována na východ, vložené tónované sklo vytváří dopoledne barevnou hru světel a stínů na zpevněné ploše. Do středu hřbitova byl přesunut litinový kříž s novým podstavcem, po jeho bocích jsou nové stromy vyvažující zelenou hmotu hřbitova s umístěným posezením.

projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
projekt Obnova Jesenického hřbitova
Obnova hřbitova, Mimoň
Místo:Mimoň
Stupeň:2016 STS - DPS
Investor:Město Mimoň
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Starý hřbitov je dnes zelenou plochou ohrazenou kamennou zdí, v jejímž severním středu je stará márnice a z jihu navazuje současně využívaná část hřbitova. Přepracovali jsme původní studii a navrhli cestní síť, sadové úpravy, kolumbária a vybavení nezbytné pro fungování hřbitova.

Úpravy hřbitova, Valeč
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:2015 STS
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Hřbitovy jsou prostranství, která si zaslouží více pozornosti, než jim je leckdy věnováno. Jsou to místa, kde se zastavil čas a vytváří tak oázu klidu s nádechem tajemna, nostalgie, duchovna… Starý hřbitov ve Valči je svým měřítkem malý avšak malebný, jeho kladné působení na člověka je umocněno okolní otevřenou krajinou, která proniká do jeho prostoru.

projekt Úpravy hřbitova
projekt Úpravy hřbitova
projekt Úpravy hřbitova
Obnova sadu u křížové cesty, Valeč
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:realizace 2016
Investor:soukromá osoba
Team:Radek Csáno, Adéla Poubová

Jedná se o bývalý sad na terasovitě členěném pozemku s JJV expozicí. Kolem sadu se dále vyskytují více či méně udržované ovocné sady a plochy vegetace s patrnou dlouhodobou absencí údržby. Stejně na tom byl i stav řešeného ovocného sadu, kde ponecháním svému osudu došlo k rozkladu sadovnické kompozice. Jedná se o velmi exponovaný pozemek uplatňující se v dálkových pohledech na barokní městečko Valeč. Pro zvýšení druhové rozmanitosti lokality bylo v prvé řadě potřeba odstranit nežádoucí a náletové dřeviny a husté podrostové patro. Došlo tak k uvolnění prostoru pro rozvoj biotopu cenných a chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na otevřená či polootevřená travní stanoviště. Výsadba nových ovocných stromů doplnila stávající druhovou skladbu. Uvolněný prostor pod stromy bude ponechán k přirozené obnově travního porostu. Pro akceleraci účinku opatření vedoucí ke zvýšení biodiverzity bude v sadu instalováno 27ks ptačích budek, 4 domky pro plchy a 4 domky pro netopýry. Při opravě spodní opěrné kamenné zídky bylo myšleno na možnost obnovení a navrácení zastavení zaniklé barokní křížové cesty, která podél řešené lokality v minulosti vedla.

projekt obnova sadu u křížového sadu
projekt obnova sadu u křížového sadu
projekt obnova sadu u křížového sadu
projekt obnova sadu u křížového sadu
Obnova obvodového pláště kaple sv. Jana Nepomuckého
Místo:Velký Hlavákov
Stupeň:2016 DSP, orientační SHP
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová

Kaple sv. Jana Nepomuckého je středobodem vesnické návsi. Barokní stavba byla ve 2. pol. 20. století v dezolátním stavu. Podařilo se ji zachránit, ale v současné době již vyžaduje opravu. Připravili jsme podrobnou dokumentaci pro stavební povolení na opravy obvodového pláště.

projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
projekt Obnova obvodového pláště kaple
Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého u Joštova mlýna
Místo:Jeřeň, okres Karlovy Vary
Stupeň:2013 DPS, realizace 2013 – 2014
Investor:Terra Incognita, o.s.
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr

Konkrétní datum vzniku kapličky neznáme. Je ale zachycena na všech známých historických mapových dílech z 19. a pol. 18. století. Stavebně historický průzkum ukázal několik jasných spojitostí s charakteristikami barokních staveb v obci a bezpečně je možné ji přiřadit do stejné vlny stavební konjunktury v první polovině 18. století. Nejnovější vyhodnocení kapličky dále napovídá, že její umístnění v krajině není náhodné, ale odpovídá zásadám barokní komponované krajiny. Neobvyklý tvar střechy byl oříškem pro realizační firmu, díky výtisku krokve v měřítku 1:1, si s ním posléze dobře poradila.

projekt Obnova kaple
projekt Obnova kaple
projekt Obnova kaple
Oprava kaple, Praha 10
Místo:Nové Strašnice, Praha 10
Stupeň:PP, S, DSP, IČ, DPS
Investor:Úřad městské části Praha 10
Odvodnění a odvlhčení základů kostela, Brložec
Místo:Brložec
Stupeň:DSP-DPS 2021, realizace 2023
Investor:Obec Štědrá

Specifickou problematikou historických staveb je vhodný návrh odvodnění a odvlhčení základů, které je nefunkční, nebo ovlivněné přeměnou okolí. Komplexní opatření bylo navrženo pro, v jádru gotický, kostel v Brložci.

Adaptace domu na náměstí, Valeč
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:2015 STS - DSP, SHP, realizace 2020
Investor:soukromá osoba
Team:Tomáš Petr, Adéla Poubová

Památkově chráněný dům se nachází v exponované poloze při ústí ulice Podbořanská do náměstí. Hlavní objekt nadále plní svoji obytnou funkci, hospodářská část s vozovou kolnou byla adaptována na pěstitelskou pálenici a technické zázemí.

Návrh řešení veřejného prostranství, Valeč
Místo:Valeč
Stupeň:2017 Studie; 2017 DSP+DPS - ulice Růžová - realizace 2019, chodník - realizace 2021; 2018 DÚR+DSP - parkoviště; 2018 Záměr - odpočinkové místo
Investor:Obec Valeč

Městská památková zóna Valeč je uceleným souborem historicky hodnotných staveb v promyšleném urbanismu v komponované barokní krajině. Pro zachování a podpoření hodnot je důležitý jednotný směr úprav prostředí. Vypracovali jsme studii všech obecních veřejných prostranství, která slouží jako podklad pro jejich postupnou revitalizaci a kultivaci. Na základě možností obce jsou po etapách projektovány a postupně realizovány jednotlivé části ve shodném duchu co do povrchů, mobiliáře... Doposud proběhla realizace ulice Růžové, chodníku ke škole, dětského hřiště a právě se připravuje aktualizace projektu parkoviště u zámku.

projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
projekt Návrh řešení veřejného prostranství
Aktualizace plánu regenerace MPZ, Valeč
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:2016
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Plán regenerace je důležitým strategickým dokumentem každé památkové zóny. Podrobný dokument se všemi náležitostmi, pasportem a hodnocením všech staveb, analýzou území, návrhovou částí, vyhodnocením starších plánů regenerace atp. jsme vypracovali na základě podrobné znalosti místa. Přínos dokumentu se projevil hned v letošním roce a to zvýšením finanční státní podpory MPZ Valeč na obnovu památek, a to nás těší. Zároveň byl Plán regenerace MPZ Valeč hodnocen jako jeden z nejlepších v republice.

projekt Aktualizace plánu regenerace MPZ Valeč
Obnova barokní křížové cesty, Valeč
Místo:Valeč, okres Karlovy Vary
Stupeň:realizace 2016
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr, Barbora Cahová

Na základě dostupných informací byla navržena obnova křížové cesty jako významné barokní krajinné struktury Valečska. Významnou památku z dílny Matyáše Bernarda Brauna se podařilo obnovit za podpory ministerstva zemědělství a obce. Náš kolektiv přispěl bezplatně projektovou dokumentací a TDI. Návrh se zabýval obnovou jednotlivých zastavení, kaple a sousoší. Umělecké ztvárnění ikonografických obrazů do jednotlivých zastavení, včetně doplnění dvou nadstandardních témat, bude předmětem uměleckého sympozia. Sousoší Ukřižování je řešeno se zakomponováním kopií dochovaných původních braunových soch s vhodným dopracováním jejich částí a provizorním doplněním chybějícího kříže. Podoba kříže není známá. V rámci uměleckého sympozia bude dořešeno jeho komplexní ztvárnění. U nově doplňovaných prvků, jejichž podobu neznáme, bude preferován přístup vhodné a citlivé kombinace současného pojetí v uměleckém i materiálovém ohledu.

projekt Obnova barokní křížové cesty
projekt Obnova barokní křížové cesty
projekt Obnova barokní křížové cesty
projekt Obnova barokní křížové cesty
Jatka, Valeč
Místo:Valeč
Stupeň:2016 STS - DSP, v realizaci
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová

K dřívější obecní hospodě s velkým kulturním sálem patřilo i hospodářské zázemí, které zajišťovalo čerstvé potraviny na hostinské stoly. Samozřejmě i maso z místních zdrojů bylo nutné někde připravit a tak hospoda měla svoje malá jatka, která se dochovala ve své téměř autentické podobě. Současní majitelé jsou chovatelé ovcí a využití jatek zapadá do jejich podnikatelského plánu. Vypracovali jsme projekt pro stavební povolení, který řeší modernizaci jatek v souladu se současnými požadavky a standardy historické budově, která je zároveň součástí městské památkové zóny.

projekt jatka
Adaptace pivovarské konírny, Valeč
Místo:Valeč
Stupeň:2018 Studie, DÚR+DSP, realizace 2023
Investor:Obec Valeč
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno

Rozsáhlá historická stavba v MPZ Valeč byla součástí pivovarského dvora, jehož velká část zanikla po roce 1945. Pivovarská konírna byla během let využívána pro dílny a sklady. Tato náplň stavby přetrvává i v návrhu adaptace a modernizace stavby.

Adaptace pivovarské konírny
Adaptace pivovarské konírny
Rekonstrukce glorietu v zámecké zahradě, Červené Poříčí
Místo:NKP Zámek Červené Poříčí
Stupeň:2016 DPS, realizace 2023
Investor:Národní památkový ústav
Team:Adéla Poubová

Součástí areálu zámku národní kulturní památky v Červeném Poříčí je park s prvky drobné architektury. Zámecký gloriet uprostřed dříve komponovaného zámeckého parku je hodnotnou stavbou tohoto druhu. Stavební úpravy v jádře renesančního objektu vyžadují speciální péči, proto jsme vypracovali dokumentaci pro realizaci stavby se všemi detaily a potřebnými průzkumy.

projekt Stavební úpravy glorietu
projekt Stavební úpravy glorietu
Rekonstrukce oranžerie v zámeckém parku, Červené Poříčí
Místo:NKP Zámek Červené Poříčí
Stupeň:2017 DSP+DPS, 2024 v realizaci
Investor:Národní památkový ústav

Rekonstrukce stavby sloužící pro přezimování citrusů má za úkol navrátit jí její dřívější funkci.

projekt Stavební úpravy oranžerie
projekt Stavební úpravy oranžerie
projekt Stavební úpravy oranžerie
projekt Stavební úpravy oranžerie
Oprava fasády bytového domu, Janovského
Místo:Praha 7
Stupeň:2016 DPS, TDI, realizace 2020
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová

Historické fasády jsou specifickým zadáním, které vyžaduje pečlivé řešení každého detailu, znalost historických technologií a současných možností. U tohoto projektu jsme byli od návrhu přes projednání po realizaci jako technický dozor. Výsledek práce celého týmu byl oceněn Magistrátem hlavního města Prahy v podobě dotačního příspěvku, který jsme administrovali.

projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
Oprava fasády bytového domu, Lidická
Místo:Praha 5
Stupeň:2016 DPS
Investor:Soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr

Fasády pražského Smíchova se opět vyklubávají do své autentické podoby. My jsme měli tu možnost připravit projekt obnovy fasády nárožního a navazujícího domu, který tvoří dominantu křížení ulic Lidická a Svornosti. Součástí návrhu bylo i sjednocení obchodního parteru a reklamního značení provozoven.

projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
Oprava fasády bytového domu, Vratislavova
Místo:Praha 3
Stupeň:2016 DPS, probíhá realizace
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová

Historická fasáda domu vedle vyšehradské radnice byla v 1. pol. 20. stol. modernizována tehdejšími prvky a materiály a tak si do dnešní doby zachovala specifický výraz. Projekt obnovy historické fasády řeší i detailní výkresy truhlářských prvků a reklamního značení.

projekt Oprava fasády bytového domu
projekt Oprava fasády bytového domu
Oprava bytových domů, Mimoň
Místo:Hvězdovská, Mimoň
Stupeň:
Investor:Město Mimoň

V ulici Hvězdovské se dochovala řada domů, které více či méně obsahují prvky zdobné secesní architektury. Pro tři z nich jsme připravili projektovou dokumentaci se záměrem zejména revitalizovat stávající byty.

Architektonická soutěž – Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí
Místo:Cheb
Stupeň:2015, soutěžní návrh
Investor:Město Cheb
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno, Petra Pánková, Aneta Ambrožová, Tomáš Petr

Architektonické řešení revitalizace kláštera v převažující míře spočívá v návratu výrazu i dispozičního řešení do období baroka. Naopak části areálu, které byly zcela přestavěny či upraveny natolik, že je již nelze autenticky a exaktně navrátit do historického výrazu, jsou řešeny v pojetí soudobém. Je znovuotevřen původní klášterní ambit jakožto hlavní komunikační jádro objektu. Zásahy do historických konstrukcí budou minimální. Dochované historické malby, štuky a podlahy budou konzervovány či restaurovány. Pro zlepšení architektonického výrazu historických fasád budou při repasi oken použita tažená skla, která se v ČR stále vyrábí bez výrazného cenového navýšení. V soudobém pojetí bude řešen interiér novodobé přístavby sálu. Ten nyní dozná i konstrukčních změn, aby byla možná jeho celková kultivace a sjednocení prostoru ve funkcionalistickém duchu. Novou výrazovou vrstvu získá rajský dvůr s vodní plochou představující „zrcadlo nebe“ a fungující jako relaxační a meditační prvek objektu. Dále je výškového rozdílu v části nádvoří, zřízením sedacích stupňů, využito jako hlediště letního kina a malé venkovní scény. Rovněž východní hlavní chodba mezi ambitem a původními celami je řešena soudobě. Okolí kláštera - dojde především k revitalizaci Jánského náměstí. Křížení cest v místě bývalého hřbitova náměstí bude mírně posunuto, aby více respektovalo směry pro pěší (bezpečnější přístup od základní školy v ulici Mlýnská). Svažitost náměstí je nyní odstupňována do vyvýšených teras s trávníky. Zídky lemující travní plochy z hladkého pohledového betonu umožní na vyšších hranách posezení (doplněno o dřevěné prvky). Stávající vzrostlé dřeviny jsou zachovány. Návrh počítá s reminiscencí již zaniklého kostela sv. Jana, který dal náměstí jméno. Na místě kostela je navržen kovový prostorový prvek představující abstrakci křížové klenby. Část půdorysu kostela je zachycena cihelnou dlažbou. Cílem je přiblížit jedno z nejstarších náměstí Chebu i návštěvníkům města.

projekt Architektonická soutěž
projekt Architektonická soutěž
projekt Architektonická soutěž
Obnova měšťanského domu na náměstí, Jáchymov
Místo:Jáchymov
Stupeň:2015 DPS, v realizaci
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Tomáš Petr, Barbora Studená

Kulturní památka, v jádru renesanční dům v exponované poloze proti jáchymovské radnici skrývá krásné dochované historické prostory, rozlehlá sklepení s mnichem a tajuplná zákoutí. Po etapách projektujeme jednotlivé části opravy. Muselo se začít samozřejmě krovem a střechou. V podkroví je plánováno bydlení a tak po podrobném vyhodnocení a řešení technických detailů bude použito nadkrokevní zateplení, takže bude moci být prezentován historický krov v interiéru. Mezitím, co běží stavba, a dolaďujeme detaily, připravujeme zároveň dokumentaci pro celkovou opravu domu. Můžete se těšit do budoucna na restauraci a ubytování v autentických prostorách.

projekt Obnova měšťanského domu na náměstí
projekt Obnova měšťanského domu na náměstí
projekt Obnova měšťanského domu na náměstí
Revitalizace vstupního objektu SHZ Bečov nad Teplou
Místo:Bečov nad Teplou
Stupeň:2015 - ověřovací studie, 2016 DSP
Investor:Národní památkový ústav
Team:Adéla Poubová, Radek Csáno, Barbora Studená

Hradozámecký areál národní kulturní památky Bečov nad Teplou je významným místem s pestrou historií a dochovaným stavebním fondem. Ověřit možnosti a kapacity vstupního objektu do areálu bylo naším hlavním úkolem. V ověřovací studii jsme předložili 3 varianty řešení, které optimálně reflektovaly požadavky na vytvoření výchozího bodu do areálu. Na vybranou variantu byla vypracována dokumentace ve stupni DSP.

projekt Revitalizace vstupního objektu
projekt Revitalizace vstupního objektu
projekt Revitalizace vstupního objektu
Oprava hospodářské části objektu, Mory
Místo:Mory
Stupeň:2018 DSP
Investor:soukromá osoba
Team:Adéla Poubová, Barbora Cahová

Zajímavá adaptace a hlavně záchrana autenticky dochované hospodářské části venkovské usedlosti.

projekt Oprava hospodářské části objektu
projekt Oprava hospodářské části objektu
projekt Oprava hospodářské části objektu
O NÁS

Máme za cíl být „werkem“, tedy dílnou, která pečuje o historické stavby a prostředí. Věnujeme se různorodým projektům, ve kterých využíváme pestrý potenciál nejen členů našeho týmu, ale i zkušených specialistů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Soustředíme se na pečlivou analýzu problematiky, zajišťujeme kompletní servis od předprojektové přípravy po realizaci. Naše návrhy zachovávají hodnoty a vhodně je doplňují v souladu se současnými trendy a potřebami, jsou technicky dořešené a proveditelné. Našimi klienty jsou soukromé osoby, obce, státní instituce a neziskový sektor. Zajímáme se o dění kolem a podporujeme dobré nápady.

Ing. arch. Adéla Poubová
ČKA 04 485
Fakulta architektury
ČVUT v Praze
CZRUSDEU
Ing. arch. Barbora Drozdová
Fakulta architektury
ČVUT v Praze
CZENG
SPOLUPRACUJEME

Baví nás dobré a užitečné projekty a proto je podporujeme.

Projektově jsme přispěli obnově barokní křížové cesty od Matyáše Bernarda Brauna ve Valči.

Jsme rádi, že jsme měli tu čest podílet se na obnově kulturní krajiny, znovuzrození valečských sadů.

Nejen projektově podporujeme dění kolem poutního místa ve Skocích.

Děkujeme všem, se kterými spolupracujeme, bez kterých by naše práce nikdy nebyla kompletní.

KONTAKTY

Sídlo společnosti:

StockWerk s. r. o.

info@stockwerk.cz

+420 725 712 360

Vodičkova 677/10

110 00 Praha - Nové Město

Kancelář:

StockWerk s. r. o.

info@stockwerk.cz

+420 725 712 360

Karmelitská 18

118 00 Praha - Malá Strana